Ponovno se je odprl razpis Eko sklada za finančne spodbude!

V petek, 30. decembra 2022, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavil dva nova javna poziva. Finančne spodbude so na letos na voljo za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več deli. 

Eko sklad je slovenski javni sklad, ki ima za cilj podpreti razvoj okolju prijaznih tehnologij in storitev ter spodbujati trajnostni razvoj. Razpis za finančne spodbude je namenjen podjetjem, ki želijo investirati v okolju prijazne projekte, med katere spadajo tudi fotovoltaične elektrarne in panelni sistemi za sončno energijo.

Nov javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

Razpis namenja 10 000 000 EUR nepovratnih sredstev za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

 Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Za več informacij o pridobivanju subvencij nas kontaktirajte na info@solar-shop.si ali +059 063 366Razpis najdete na povezavi >> TUKAJ.

Eko sklad